วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

MP3 Ceramah: Tuan Guru Haji Ismail Sepanjang al-Fatoni (Baba Ismail)

Judul: Bakurah al-Amani li Irsyadi ‘Awami Ahlil Fathani (باكورة الأماني لارشلد عوام أهل الفطاني)

Kategori: Tauhid/Aqidah

Pengarang: al-‘Allamah Syaikh Wan Ismail bin Wan ‘Abdul Qadir al-Fathani (lahir pada 1300H/1882M di Bendang Daya, Fathani dan wafat di Mekah pada 3 November 1965M ketika berusia 83 tahun)

Tarikh selesai dikarang: 14 Rajab 1335 bersamaan 15 Mei 1917M

Kitab Bakurah al-Amani atau nama lengkapnya Bakurah al-Amani li Irsyadi ‘Awami Ahlil Fathani (باكورة الأماني لارشلد عوام أهل الفطاني), merupakan antara kitab tauhid yang terkenal di Tanah Melayu sehingga kini. Ianya ditulis oleh al-’Alim al-’Allamah Syaikh Wan Ismail bin Wan ‘Abdul Qadir bin Wan Musthafa, atau dikenali juga dengan nama Pak Da ‘El al-Fathani. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang ringkas, hanya kurang lebih 10 halaman namun isinya padat. Kitab ini ditulis oleh Pak Da ‘El sewaktu beliau berziarah ke negeri Kedah atas permintaan murid-muridnya. Ianya ditulis secara spontan, berdasarkan ingatan beliau sahaja. Tarikh kitab ini selesai di tulis adalah pada tahun 1335H/1916M atau tepatnya pada hari Sabtu 14 Rajab 1335 bersamaan 15 Mei 1917M. Kitab ini pernah di cetak oleh Matba’ah al-Ikhwan, Singapura pada tahun 1918M.

Menurut ceritanya, sejarah penulisan kitab ini adalah dari permintaan muridnya yang bernama Haji Ahmad supaya Pak Da ‘El karangkan secara ringkas matan ilmu tauhid bagi memudahkan anaknya Mat Hasan yang masih memondok agar membantunya dalam memahami ilmu tauhid. Maka permintaan itu diperkenankan oleh Pak Da ‘El, dan terhasillah kitab yang terkenal ini.

Oleh kerana kitab ini ringkas dan padat isinya sehingga sesetengah orang kerana gagal dalam memahami ‘ibaratnya, bahkan dibangkang oleh sesetengah orang, maka Pak Da ‘El telah diminta pula supaya menulis syarah bagi kitab ini. Beliau kemudian menulisnya dan diberi judul Tabshirah al-Adani bi Alhan Bakurah al-Amani (تبصرة الأداني باءلحان باكورة الأماني), selesai ditulis pada 25 Muharram 1358H / 16 Mac 1936.

Kitab Bakurah al-Amani, sehingga kini diajarkan dipondok-pondok. Bahkan merupakan sebuah teks utama di dalam ilmu tauhid. Antara tuan guru yang mengajar kitab Bakurah: Tuan Guru Haji Ismail Spanjang, Tuan Guru Haji Salleh Sik, Tuan Guru Haji Zakaria dan ramai lagi

Rujukan: Pondok Habib


Download Kuliah
Credit to: Saudara Zul

001. Kitab Bakuratul Amani Siri 001
Download: http://www.mediafire.com/?nivztlywn4k

002. Kitab Bakuratul Amani Siri 002
Download: http://www.mediafire.com/?0egjmjhoxmn

003. Kitab Bakuratul Amani Siri 003
Download: http://www.mediafire.com/?yu3yngz0xmm

004. Kitab Bakuratul Amani Siri 004
Download: http://www.mediafire.com/?dtz30rwny2y

005. Kitab Bakuratul Amani Siri 005
Download: http://www.mediafire.com/?v1zxym42fl2

Tambahan 31 Ogos 2009
006. Kitab Bakuratul Amani Siri 006
Download: http://www.mediafire.com/?kdnjdtzzoxt

007. Kitab Bakuratul Amani Siri 007
Download: http://www.mediafire.com/?uan0kddolxr

008. Kitab Bakuratul Amani Siri 008
Download: http://www.mediafire.com/?ydf4m2zntzy

009. Kitab Bakuratul Amani Siri 009
Download: http://www.mediafire.com/?t22egomojnn

010. Kitab Bakuratul Amani Siri 010
Download: http://www.mediafire.com/?ymhdnrnmnnj

Tambahan 7 September 2009
011. Kitab Bakuratul Amani Siri 011
Download: http://www.mediafire.com/?oyfjtyjtynm

012. Kitab Bakuratul Amani Siri 012
Download: http://www.mediafire.com/?hjzz5mjx5mz

013. Kitab Bakuratul Amani Siri 013
Download: http://www.mediafire.com/?mujyzdmoqmm

014. Kitab Bakuratul Amani Siri 014
Download: http://www.mediafire.com/?uv2n3j2z122

015. Kitab Bakuratul Amani Siri 015
Download: http://www.mediafire.com/?zzdlmgmlnvz

Tambahan 14 September 2009
016. Kitab Bakuratul Amani Siri 016
Download: http://www.mediafire.com/?wqyzliydtvm

017. Kitab Bakuratul Amani Siri 017

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น